Sản phẩn bán chạy
Nhẫn nam mặt đá Ruby

 Năm 2008 Công ty cổ phần vàng ngọc Đức Tín-ĐTJ có 3 thành viên sáng lập có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, hạch toán độc lập, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý, có tên gọi, có con dấu, có tài khoản mở tại Ngân hàng Công Thương VietinBank. 

Khi mới thành lập Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn thiết bị máy móc, trình độ Quản lý của ban lãnh đạo chưa nhiều kinh nghiệm, tay nghề của người lao động còn hạn chế. Nhưng nhờ sự năng động linh hoạt quyết tâm của ban lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của mỗi cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự nỗ lực, phấn đấu để tìm ra phương hướng đúng đắn luôn xác định uy tín, chất lượng làm mục tiêu phát triển, chính vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty đã tạo lập được vị thế trên thương trường, vượt qua khó khăn trước mắt, huy động được nguồn vốn để cho sản xuất kinh doanh xây Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Từ năm 2008 đến năm 2010 Công ty luôn phát triển doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, và đến năm 2010 số vốn hoạt động của Công ty đã lên đến 70 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng, Công ty luôn lấy chữ “đức” làm trọng, chữ “minh” soi đường, chữ “tín” phát triển, nhờ đó trong thời gian qua Công ty đã khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực kim hoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Điạ chỉ: 240 - Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tel: 033.3 861.550 * Mobile: 0912.010.544
E-mail: tatduc.pham@vangngocductindtj.com.vn

Copyright 2010 - Bản quyền thuộc Công ty CỔ PHẦN

Truy cập: 1711013 - Trực tuyến: 8

quang-cao-left
[X] Đóng lại