Sản phẩn bán chạy
Nhẫn nam mặt đá Ruby

 

ĐIỀU I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN CỦA CÔNG TY.
a. Đề nghị quý khách cân lại hàng, kiểm tra lại tiền trước khi ra khỏi quầy. Tiền và hàng sau khi đã mang ra khỏi quầy, Công ty không đảm bảo sự khiếu nại sai hoặc thiếu. 
b. Quý khách giữ lại giấy đảm bảo, bảo quản giữ lại dấu bản hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc khi bán lại để được hưởng các ưu đãi của quy chế này. Nếu không có giấy đảm bảo hoặc dấu của bản hiệu đóng trên sản phẩm, Công ty sẽ mua hoặc trao đổi theo giá giao dịch hiện hành. 
c. Mọi hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi trong quy chế này được áp dụng theo giá hiện hành. 

ĐIỀU II: QUY ĐỊNH THANH TOÁN
Mọi giao dịch, mua, bán, trao đổi giữa Quý khách và Công ty đều được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam. 

ĐIỀU III: ĐỐI VỚI VÀNG TA 98% AU ĐẾN 99,99%AU 
a. Các loại vàng khối, vàng miếng, nhẫn trơn, hàng trang sức mỹ nghệ của Công ty đã bán ra được mua lại với giá ưu đãi:
- Hàng trang sức mỹ nghệ mua từ 1 đến 2 ngày, nếu sản phẩm chưa sử dụng, còn mới, nguyên vẹn, Quý khách bán hoặc đổi lại được hoàn 100% tiền công; Giá vàng được áp dụng theo thời giá giao dịch hiện hành đối với trường hợp bán lại, trường hợp đổi hàng được tính ưu tiên đổi sang ngang sản phẩm khác cùng trọng lượng vàng . 
-  Hàng trang sức mỹ nghệ mua quá 2 ngày, khi quý khách bán, Công ty mua lại theo giá giao dịch hiện hành, không tính công chế tác; khi đổi hàng, Quý khách được ưu tiên đổi ngang sang sản phẩm khác cùng trọng lượng vàng và không tính công chế tác sản phẩm cũ. 
- Các loại đá ngọc thiên nhiên có giá trị trên 100.000đ, nếu còn nguyên vẹn, không trầy xước, nứt vỡ, Công ty mua lại 60% theo giá giao dịch hiện hành. 
b. Quý khách mua, bán, trao đổi với số lượng lớn được tính giá ưu đãi. 
c. Công ty không mua lại những mặt hàng mỹ nghệ dùng để trang trí như: Tượng phật, Khánh, Ông Phỗng, 12 Con Giáp… 

ĐIỀU IV: ĐỐI VỚI BẠC
 
Công ty mua lại theo giá nguyên liệu  

ĐIỀU V: ĐỐI VỚI VÀNG TÂY (VÀNG MÀU HOẶC VÀNG TRẮNG) TỪ 41.6%AU - 58,3% AU ĐẾN 75% AU.
 
a. Trang sức Quý khách đã mua của Công ty khi bán hoặc đổi sang hàng khác mà vẫn còn nguyên vẹn, mới 100% sẽ được Công ty bảo lưu tiền công như sau: 
- Hàng mua từ 1 đến 2 ngày, khi bán hoặc đổi sang hàng khác, được hoàn lại hoặc bảo lưu 100% tiền công. 
- Hàng mua từ 3 đến 10 ngày, khi bán được hoàn lại 80% tiền công; đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 95% tiền công 
- Hàng mua từ 11 ngày đến 1 tháng, khi bán được hoàn lại 70% tiền công; đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 85% tiền công. 
-  Hàng mua quá 1 tháng đến 3 tháng, khi bán được hoàn lại 55% tiền công; nếu đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 70% tiền công. 
- Hàng mua quá 3 tháng, Công ty mua lại theo giá vàng tại thời điểm giao dịch  hiện hành và không bảo lưu tiền công chế tác. 
b. Hàng của Đức Tín chế tác, nếu cũ, gãy, hỏng, khi mua lại hoặc đổi sang hàng khác được tính nguyên giá trị tuổi vàng (Au) khi Quý khách mua. 
c. Đối với các loại vàng trên thị trường, Công ty sẽ kiểm tra lại bằng máy cân thử vàng, mua đúng theo tuổi vàng của sản phẩm và thời giá giao dịch hiện hành. 
d. Các loại đá ngọc thiên nhiên, nếu còn mới, nguyên vẹn, không trầy xước, rạn nứt…được mua lại 70%; trường hợp đổi hàng, được tính ưu đãi 75% giá trị. Trường hợp bị cũ, xước, biến dạng hoặc đá công nghiệp, Công ty không mua lại hoặc mua lại theo giá thoả thuận. 

ĐIỀU VI: ĐỐI VỚI VÀNG TÂY NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI, VÀNG CÔNG NGHỆ Ý, CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC, CÔNG NGHỆ NGA VÀ CÁC TRANG SỨC  CAO CẤP GẮN ĐÁ QUÝ CỦA CÔNG TY 
Được bán theo giá gộp (Gồm tiền vàng, tiền đá v.v...và tiền công chế tác) 
a. Hàng còn nguyên vẹn, mới 100% được Công ty mua lại như sau : 
- Hàng mua từ 1 đến 2 ngày, khi bán hoặc đổi sang hàng khác có giá trị tương đương được bảo lưu 100% giá trị. 
- Hàng mua từ 3 đế 10 ngày, khi bán được mua lại 85%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 90% giá trị. 
- Hàng mua từ 11 ngày đến 01 tháng, khi bán được mua lại 80%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 85% giá trị. 
- Hàng mua quá 1 tháng đến 3 tháng, khi bán được mua lại 75%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 80% giá trị. 
-Hàng mua quá 3 tháng, Công ty mua lại theo phương thức sau : 
+ Hàng còn mới nguyên vẹn, không gãy hỏng, trầy xước, biến dạng… mua lại 70% (Đối với trang sức ngoại nhập và trang sức cao cấp gắn đá) và 75% (đối với trang sức CN Ý, CN Hàn Quốc, CN Nga); nếu đổi hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi. 
+ Hàng sử dụng đã cũ, được mua theo giá trị còn lại tại thời điểm lúc bán lại. 
b. Các loại đá ngọc đã cũ, xước, biến dạng, Công ty không mua lại hoặc mua lại theo giá thoả thuận.
c. Các loại đá ngọc rời, mua lại theo thẩm định và giá thỏa thuận.

ĐIỀU VII: ĐỐI VỚI KIM CƯƠNG
 
a. Hàng còn nguyên vẹn như mới được Công ty mua lại như sau : 
- Hàng mua trong vòng 01 ngày khi bán lại Quý khách chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng; trường hợp đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương được bảo lưu 100% giá trị. 
- Hàng mua từ 2 ngày đến 10 ngày được tính như sau: 
+ Kim cương có đường kính từ 4,5mm trở lên mua lại 95%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 97%. 
+ Kim cương có đường kính từ 3,5mm đến 4,49mm mua lại 90%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 92%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 95%. 
+ Kim cương có đường kính từ 2,5mm đến 3,49mm mua lại 85%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 87%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 90%. 
+ Kim cương có đương kính từ 2,49mm trở xuống mua lại 80%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 82%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 85%. 
- Hàng mua quá 11 ngày được tính như sau: 
+ Kim cương có đường kính từ 4,5mm trở lên mua lại 85%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 90%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 95%. 
+ Kim cương có đường kính từ 3,5mm đến 4,49mm được mua lại80%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 85%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 90%. 
+ Kim cương có đường kính từ 2,5mm đến 3,49mm được mua lại 75%, đổi hàng ưu đãi bảo lưu 80%. 
+ Kim cương có đường kính từ 2,49mm trở xuống được mua lại 70%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 75%. 
b. Ổ trang sức kim cương còn nguyên vẹn như mới được mua lại 70%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 75%. 
c. Trường hợp hạt kim cương hoặc ổ trang sức gắn kim cương không còn nguyên vẹn Công ty mua vào hoặc tính đổi hàng theo giá thoả thuận. 
d. Đối với hàng kim cương niêm phong trong vỉ, dù mua bất kể thời gian nào khi bán lại không còn niêm phong được Công ty mua lại (theo mục a3 điều VI). 
Ghi chú:  Đổi hàng có giá trị lớn hơn tức là áp dụng cho viên kim cương có chất lượng tương đương và đường kính lớn hơn viên kim cương đổi lại từ 0,5mm trở lên. 

ĐIỀU VIII: ĐỐI VỚI NGỌC TRAI: 
Hàng trang sức gắn ngọc trai và hạt trai rời Quý khách đã mua của Công ty, khi bán hoặc đổi lại mà vẫn còn nguyên vẹn sẽ được Công ty mua lại theo giá thoả thuận. 
Hàng mua tại bất kỳ thời gian nào mà không còn nguyên vẹn, bị sứt mẻ, biến dạng, mất màu, mòn, cũ, giảm độ bóng… Công ty sẽ không mua lại. 

ĐIỀU IX: DỊCH VỤ BẢO HÀNH 
Sản phẩm của Công ty bán ra được đảm bảo về chất lượng tuổi vàng có giấy đảm bảo vàng và thẻ bảo hành sử dụng. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác Công ty có trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi lại bằng sản phẩm khác. 
Công ty cung cấp những dịch vụ ưu đãi miễn phí dành cho khách hàng: đánh bóng, tân trang đồ trang sức, khắc chữ, kiểm tra ổ trấu giữ đá… 
Dịch vụ xi mạ được tính giá ưu đãi tối đa. 
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 
Tất cả các quy chế trước đây, trái với quy chế này đều không có hiệu lực 
 
CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ĐỨC TÍN
 


Điạ chỉ: 240 - Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tel: 033.3 861.550 * Mobile: 0912.010.544
E-mail: tatduc.pham@vangngocductindtj.com.vn

Copyright 2010 - Bản quyền thuộc Công ty CỔ PHẦN

Truy cập: 1711013 - Trực tuyến: 26

quang-cao-left
[X] Đóng lại