Sản phẩn bán chạy
Nhẫn nam mặt đá Ruby
Ôi ngày ấy đã đến.......!
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” – dòng chữ ấy chắc hẳn đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.
Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.
Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sàng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam.
Nhìn lại lịch sử 80 năm - từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh, giàu mạnh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tôi ý thức mình phải cố gắng học tập, rèn luyện và phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách của bản thân. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và.........
Ngày đó đã đến
Ngày 30 tháng 12 năm 2012, dưới tiết trời se se lạnh của mùa đông, với những cơn gió cuốn đi tầng lá rụng, nhưng tất cả đều bị che phủ bởi tia lửa trong lòng tôi bởi đó là ngày.... tôi được kết nạp vào Đảng. Bỗng tôi lại nhớ đến bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”.
Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với các thế hệ cha ông đi trước. Là một Đảng viên mới tôi xin tự hứa với bản thân: luôn phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bản thân tôi thấy cần phải ra sức cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao phó. Ngoài ra, bản thân phải luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.
Đ/C Nguyễn Duy Thiện bí thư chi bộ khu phố 4A Phường Cẩm Trung, Thành Phố Cẩm Phả
đọc quyết định kết nạp Đảng Viên Phạm Tất Đức.
  Đ/C Phạm Tất Đức đọc lời tuyên thệ
Đ/C Nguyễn Duy Thiện trao quyết định kết nạp đảng viên cho
Đ/C Phạm Tất Đức
Đ/C Phạm Xuân Toản khu trưởng khu phố 4A Phường Cẩm Trung
 tặng hoa chúc mừng Đ/C Phạm Tất Đức
Đ/C Phạm Xuân Cảnh ủy viên ban thường vụ, trưởng công an phường Cẩm Trung
say sưa ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng cộng sản Việt Nam
Đ/C Ngô Trí Cường ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, phó Chủ tịch UBND
     Phường Cẩm Trung có đôi lời dặn dò đến Đảng viên Phạm Tất Đức
 
Toàn cảnh buỗi lễ kết nạp Đảng viên mới

 


Điạ chỉ: 240 - Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tel: 033.3 861.550 * Mobile: 0912.010.544
E-mail: tatduc.pham@vangngocductindtj.com.vn

Copyright 2010 - Bản quyền thuộc Công ty CỔ PHẦN

Truy cập: 1711013 - Trực tuyến: 102

quang-cao-left
[X] Đóng lại